Sidekart | Kontakt oss | Logg inn | Finn din Varmefag-butikk »
CONTENT 2

Generelle fyringstips

  • Les bruksanvisningen på din ovn nøye. Den beste fyringsmåten kan avvike fra ovn til ovn.
  • Legg ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i pipa blir unødig stor. Fyr moderat.
  • Unngå ulmebrann, det er da forurensingen er størst. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra pipa er nesten usynlig.
  • Vær nøye med hva du legger i ovnen. Brenn aldri malt eller trykkimpregnert trevirke, klorholdig plast, eller PVC. Det avgir svært giftige gasser.
  • Ikke bruk vrakved fra sjøen som brensel. Den inneholder salt som blir til klor ved forbrenning. Vrakveden vaskes ut ved a la veden ligge ute i vær og vind i minst et par år.